Monday, 23 April 2012

PENULISAN BAHAGIAN C


BAHAGIAN C
PENERANGAN
1. DALAM BAHAGIAN INI,CALON DIKEHENDAKI MENGULAS MAKLUMAT DARIPADA BAHAN RANGSANGAN.
2.BAHAN RANGSANGAN TERDIRI DARIPADA PELBAGAI BAHAN SEPERTI CEREKA,RENCANA,DIALOG,LAPORAN,PUISI DAN SEBAGAINYA.

1. HANYA SATU SOALAN DIAJUKAN DAN MESTI DIJAWAB.
2. MURID PERLU MENULIS LIMA NILAI/PENGAJARAN/AMALAN BAIK YANG DIPAPARKAN DALAM PETIKAN.
SETIAP ULASAN TIDAK LEBIH 50 PATAH PERKATAAN.
TULIS DALAM SATU PERENGGAN SAHAJA.
MASA YANG DIPERUNTUKKAN IALAH 20 MINIT
MARKAH PENUH IALAH 20 MARKAH
BACA SOALAN,KENALI KLU/KEHENDAK SOALAN DAN SET MINDA.
BACA PETIKAN SECARA IMBASAN.GARISI MAKLUMAT DAN TAFSIRKAN.
TULIS ULASAN MENGGUNAKAN BAHASA YANG RINGKAS DAN PADAT.
SEMAK HASIL KERJA AGAR TIADA KESILAPAN

CARA UNTUK MENGESAN NILAI/PENGAJARAN
IA DAPAT DIKESAN MELALUI TIGA (3 ) CARA IAITU
PERBUATAN::MEMBANTU RAKAN-BAIK HATI
 
PERKATAAN: SILAKAN MASUK-KESOPANAN
SIKAP: SUKA MENDERMA- MURAH HATI

PENANDA WACANA
Salah satunya..
Selain itu
Di samping itu….
Seterusnya
Kesimpulannya…..
Akhirnya…….
.
Kata bantu
Kita hendaklah
Kita patutlah
Kita mestilah
Kita seharusnya
Kita sewajarnya
 
Contoh petikan
 
CONTOH ULASAN
Salah satu nilai murni yang terdapat dalam petikan ialah........................selain itu,kita sewajarnya.................Di samping itu kita patutlah.........................Seterusnya kita hendaklah.......................Selanjutnya kita wajarlah..................kesimpulannya........................................

No comments:

Post a Comment